نمایش 1–24 از 254 نتیجه

فیلتر محصولات
بستن

ارتباط شناسی (دکتر مهدی محسنیان راد) انتشارات سروش

95,000 تومان
بستن

ژئوپولیتیک اطلاعات (آنتونی اسمیت) انتشارات سروش

37,000 تومان
بستن

مقالات (استاد محمد شجاعی) جلد دوم انتشارات سروش

45,000 تومان
بستن

راهنمای کامل متون روان‌شناسی به زبان ساده (فرزانه لطف آبادی) انتشارات زبان دانشجو

12,000 تومان
مدیریت رسانه (طاهر روشندل اربطانی) چاپ چهارم انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

مدیریت رسانه (طاهر روشندل اربطانی) چاپ چهارم انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

110,000 تومان
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد دوم انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد دوم انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

78,000 تومان
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد اول انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد اول انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

84,000 تومان
مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک (ملیسا ا. شلینگ) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک (ملیسا ا. شلینگ) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

98,000 تومان
مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مایکل آرمسترانگ) راهنمای عمل انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مایکل آرمسترانگ) راهنمای عمل انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

35,000 تومان
مدیریت استراتژیک (فرد آر. دیوید) چاپ سوم انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

مدیریت استراتژیک (فرد آر. دیوید) چاپ سی و هشتم انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

98,000 تومان
مدیریت استراتژیک (فرد آر. دیوید) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

مدیریت استراتژیک (فرد آر. دیوید) چاپ سوم انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

98,000 تومان
مدیریت (سازماندهی، رهبری، کنترل) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

مدیریت (سازماندهی، رهبری، کنترل) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

106,000 تومان
مدیریت (مقدمه‌ای بر مدیریت، مدیریت در قرن بیست‌و‌یکم، برنامه‌ریزی) جلد اول انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

مدیریت (مقدمه‌ای بر مدیریت، مدیریت در قرن بیست‌و‌یکم، برنامه‌ریزی) جلد اول انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

104,000 تومان
مبانی مدیریت منابع انسانی (گَری دِسلِر) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

مبانی مدیریت منابع انسانی (گَری دِسلِر) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

60,000 تومان
مبانی مدیریت استراتژیک (جی.دیوید هانگر، توماس ویلن) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

مبانی مدیریت استراتژیک (جی.دیوید هانگر، توماس ویلن) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

70,000 تومان
تئوری و طراحی سازمان (ریچارد ال. دَفت) جلد دوم انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

تئوری و طراحی سازمان (ریچارد ال. دَفت) جلد دوم انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

104,000 تومان
مبانی مدیریت (استیفن پی. رابینز، دیوید ای.دی سنزو) انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
بستن

مبانی مدیریت (استیفن پی. رابینز، دیوید ای.دی سنزو) انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

60,000 تومان

مبانی رفتار سازمانی (استیفن پی. رابینز) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

96,000 تومان
مبانی رفتار سازمانی (استیفن پی. رابینز، تیموتی ای. جاج) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

مبانی رفتار سازمانی (استیفن پی. رابینز، تیموتی ای. جاج) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

112,000 تومان
مبانی تئوری و طراحی سازمان (ریچارد ال. دَفت) انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
بستن

مبانی تئوری و طراحی سازمان (ریچارد ال. دَفت) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

120,000 تومان
رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها جلد سوم انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
بستن

رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها جلد سوم انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

80,000 تومان
رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها جلد اول انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
بستن

رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها جلد اول انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

84,000 تومان
دستنامه برنامه ریزی استراتژیک (سید محمد اعرابی) انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
بستن

دستنامه برنامه ریزی استراتژیک (سید محمد اعرابی) انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

40,000 تومان
تئوری و طراحی سازمان (ریچارد ال. دَفت) جلد اول انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بستن

تئوری و طراحی سازمان (ریچارد ال. دَفت) جلد اول انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

96,000 تومان