نمایش دادن همه 9 نتیجه

فیلتر محصولات
-20%
کتاب تصویرسازی (محسن حسن پور) انتشارات فاطمی
بستن

کتاب تصویرسازی (محسن حسن پور) انتشارات فاطمی

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان
-20%
داده ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها (محمد قدسی) انتشارات فاطمی
بستن

داده ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها (محمد قدسی) انتشارات فاطمی

۷۰,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان
-20%
حساب و دیفرانسیل و انتگرال (سیاوش شهشانی) جلد دوم انتشارات فاطمی
بستن

حساب و دیفرانسیل و انتگرال (سیاوش شهشانی) جلد دوم انتشارات فاطمی

۶۵,۰۰۰ تومان ۵۲,۰۰۰ تومان
-20%
حساب و دیفرانسیل و انتگرال (سیاوش شهشانی) جلد اول انتشارات فاطمی
بستن

حساب و دیفرانسیل و انتگرال (سیاوش شهشانی) جلد اول انتشارات فاطمی

۷۸,۰۰۰ تومان ۶۲,۴۰۰ تومان

ریاضیات ۷ و ۸ کانگورو فاطمی

۳۸,۰۰۰ تومان ۳۰,۴۰۰ تومان

ریاضیات ۳ و ۴ کانگورو فاطمی

۴۵,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان

ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰ فاطمی

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

ریاضیات کانگورو ۵ و ۶ فاطمی

۴۵,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان

ریاضیات کانگورو ۱ و ۲ فاطمی

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان