روش های ارسال سفارشات:

  1. سفارشات شهر تهران از طریق پیک برای مشتریان و به صورت رایکان ارسال خواهد شد.
  2. سفارشات شهرستان از طریق پست به دست مشتریان خواهد رسید. هزینه ی ارسال سفارشات شهرستان برای تمام بازه های خرید رایگان خواهد بود.