میچکا انتشارات میچکا

معرفی انتشارات میچکا

 

انتشارات میچکا، نشر کودک و نوجوان وابسته به انتشارات مبتکران است که در طول سال‌های گذشته به عنوان یکی از ناشران پرافتخار کودک و نوجوان فعالیت کرده است.

از جمله های کتاب های معروف چاپ شده از انتشارات میچکا می توان لوبی ها در عدد هیچ،لوبی ها در بلوز جدید،لوبی ها در کلمه های مخالف،لوبی ها در دردسر دعواهای بی سر و ته را نام برد.

همچنین کتاب یک داستان محشر در حوزه کتاب کودک و خانواده نیز از این انتشارات به چاپ رسیده است.