loader-img
loader-img-2

درباره کتاب تیزشیم زبان انگلیسی کنکور مشاوران

ضریب درس زبان انگلیسی ؛ برابر با 2 می باشد.

طبق گفته مولف مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش " تیزشیم مجموعه ای است از تست هایی که پیش بینی سوال های احتمالی و نمونه کنکوری درس های هر پایه را کرده است ؛ به گونه ای که در هر سال و برای هر درس 5 نمونه سوال کنکوری طرح شده است تا بتوانید خود را به راستی سنجش کنید "

** ماهیت کتاب :

مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش ویژه دوران جمع بندی می باشد و مطالب انگلیسی دهم و یازدهم و دوازدهم را پوشش می دهد .

در مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش برای هر درس ؛ درسنامه کاملی وجود دارد و تمامی قواعد به صورت کامل وجود دارد. مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش دارای 750 تست می باشد برای هر درس در مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش ، آزمون های تستی وجود دارد.

** ساختار کتاب :

در بالای هر آزمون ؛ زمان پیشنهادی آن درج شده است. در هر آزمون ؛ سوالات گرامر ؛ واژگان ؛ کلوز تست و درک مطلب تفکیک شده است.

تمامی سوالات مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش دارای پاسخنامه تشریحی به صورت کامل می باشند.

در انتهای مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش ؛ آزمون های جامع از هر سه پایه وجود دارد.

مولف مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی آقای رضا علیزاده متین و در  نشر مشاوران آموزش به چاپ رسیده است.

مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش دارای 248 صفحه و در قطع رقعی منتشر شده است.

** گزیده ای از ویژگی های کتاب :

  1. ویژه کنکوری ها ضریب درس زبان انگلیسی ؛ برابر با 2 می باشد.
  2. مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش ویژه دوران جمع بندی می باشد و مطالب انگلیسی دهم و یازدهم و دوازدهم را پوشش می دهد .
  3. در مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش برای هر درس ؛ درسنامه کاملی وجود دارد و تمامی قواعد به صورت کامل وجود دارد.
  4. مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش دارای 750 تست می باشد برای هر درس در مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش ، آزمون های تستی وجود دارد. در بالای هر آزمون ؛ زمان پیشنهادی آن درج شده است.
  5. در هر آزمون ؛ سوالات گرامر ؛ واژگان ؛ کلوز تست و درک مطلب تفکیک شده است.
  6. تمامی سوالات مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش دارای پاسخنامه تشریحی به صورت کامل می باشند.
  7. در انتهای مجموعه کتاب های تیزشیم انگلیسی نشر مشاوران آموزش ؛ آزمون های جامع از هر سه پایه وجود دارد. دارای 248 صفحه و در قطع رقعی منتشر شده است.