درباره ی کتاب کار علوم و فنون ادبی یازدهم خیلی سبز** ماهیّت کتاب: ضریب درس ادبیات تخصصی در کنکور رشته انسانی با توجه با زیر گروه خود می تواند 2 یا 4 باشد. کتاب کار علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم نشر خیلی سبز مورد تایید آموزش و پرورش می باشد. کتاب کار علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم نشر خیلی سبز مطابق کتاب اصلی از 12 درس تشکیل شده است. طبق گفته مولف کتاب کار علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم نشر خیلی سبز " در این مجموعه ، برای سهولت در یادگیری ، محتوای آموزشی به شکل نمودار و به تفکیک دروس ارائه شده است و در پی هر درس ، مجموعه پرسش های متنوع ، متناسب با اهداف آموزشی ، آمده است. " ** درسنامه کتاب: کتاب کار علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم نشر خیلی سبز دارای درسنامه کامل و جامعی برای هر درس می باشد و در هر درسنامه از نمودار های متفاوتی استفاده شده است. کتاب کار علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم نشر خیلی سبز برای هر درس ، دارای تمرین های متنوع و گوناگونی می باشد. در انتهای هر درس در کتاب کار علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم نشر خیلی سبز ، سوالات چهار گزینه ای وجود دارد. کتاب کار علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم نشر خیلی سبز در انتهای هر فصل و بعد از اتمام هر سه دارای آزمون دوره ای برای مرور مطالب می باشد. در انتهای کتاب کار علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم نشر خیلی سبز پاسخنامه کلیدی برای سوالات چهار گزینه ای وجود دارد. کتاب کار علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم نشر خیلی سبز فاقد پاسخنامه تشریحی می باشد. مولف کتاب کار علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم خانم شهناز عبادتی و در نشر خیلی سبز به چاپ رسیده است. کتاب کار علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم نشر خیلی سبز دارای 133 صفحه و در قطع رحلی منتشر شده است. ** گزیده ای از ویژگی های کتاب: ویژه پایه یازدهم می باشد. ضریب درس ادبیات تخصصی در کنکور رشته انسانی با توجه با زیر گروه خود می تواند 2 یا 4 باشد. مورد تایید آموزش و پرورش می باشد. سبز مطابق کتاب اصلی از 12 درس تشکیل شده است. دارای درسنامه کامل و جامعی برای هر درس می باشد . در هر درسنامه از نمودار های متنفاوتی استفاده شده است. برای هر درس ، دارای تمرین های متنوع و گوناگونی می باشد. در انتهای هر درس در کتاب کار علوم و فنون ادبی2 پایه یازدهم نشر خیلی سبز ، سوالات چهارگزینه ای وجود دارد. کتاب کار علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم نشر خیلی سبز در انتهای هر فصل و بعد از اتمام هر سه دارای آزمون دوره ای برای مرور مطالب می باشد. در انتهای کتاب کار علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم نشر خیلی سبز پاسخنامه کلیدی برای سوالات چهار گزینه ای وجود دارد. فاقد پاسخنامه تشریحی می باشد. دارای 133 صفحه و در قطع رحلی منتشر شده است.
ویژگی محصول
نظر کاربران :
اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب کار علوم و فنون ادبی یازدهم خیلی سبز" می نویسد