درباره ی کتاب کار علوم هفتم خیلبی سبزکتاب کار علوم هفتم نشر خیلی سبز مطابق کتاب درسی می باشد و از 15 فصل تشکیل شده است. ** ساختار کتاب: کتاب کار علوم هفتم نشر خیلی سبز دارای درسنامه کاملی برای همه درس ها می باشد. کتاب کار علوم هفتم نشر خیلی سبز دارای انواع سوالات به شکل های مختلفی از جمله کامل کنید ، درست و نادرست ، پرسش تشریحی و تستی را شامل می شود. هر فصل در کتاب کار علوم هفتم نشر خیلی سبز با درسنامه آغاز می شود و سپس انواع سوالات  به شکل های مختلف را شامل می شود. در انتهای هر فصل هم سوالات تستی وجود دارد. کتاب کار علوم هفتم نشر خیلی سبز دارای آزمون نیمسال اول و دوم می باشد. کتاب کار علوم هفتم نشر خیلی سبز تماما رنگی می باشد.  کتاب کار علوم  نشر خیلی سبز فاقد پاسخ نامه تشریحی می باشد. مولف کتاب کار علوم هفتم خانم ریحانه شعبان زاده و خانم مهرناز صادقی و در نشر خیلی سبز به چاپ رسیده است. کتاب کار علوم هفتم نشر خیلی سبز دارای 184 صفحه و در قطع رحلی منتشر شده است.   ** گزیده ای از ویژگی های کتاب: ویژه پایه هفتم کتاب کار علوم هفتم نشر خیلی سبز مطابق کتاب درسی می باشد و از 15 فصل تشکیل شده است. کتاب کار علوم هفتم نشر خیلی سبز دارای درسنامه کاملی برای همه درس ها می باشد. کتاب کار علوم هفتم نشر خیلی سبز دارای انواع سوالات به شکل های مختلفی از جمله کامل کنید ، درست و نادرست ، پرسش تشریحی و تستی را شامل می شود. هر فصل در کتاب کار علوم هفتم نشر خیلی سبز با درسنامه آغاز می شود و سپس انواع سوالات  به شکل های مختلف را شامل می شود.در انتهای هر فصل هم سوالات تستی وجود دارد. کتاب کار علوم هفتم نشر خیلی سبز دارای آزمون نیمسال اول و دوم می باشد. کتاب کار علوم هفتم نشر خیلی سبز تماما رنگی می باشد.  کتاب کار علوم  نشر خیلی سبز فاقد پاسخ نامه تشریحی می باشد. مولف کتاب کار علوم هفتم خانم ریحانه شعبان زاده و خانم مهرناز صادقی و در نشر خیلی سبز به چاپ رسیده است. دارای 184 صفحه و در قطع رحلی منتشر شده است.خطاب به معلمان : معلمان درس علوم در پایه هفتم ؛ کتاب فوق با پوشش کامل مطالب کتاب درسی و سوالات به شکل های مختلف مناسب برای کلاس درسی شما می باشد.
ویژگی محصول
نظر کاربران :
اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب کار علوم هفتم خیلی سبز" می نویسد