درباره ی کتاب کار عربی نهم خیلی سبزطبق گفته مولف کتاب کار عربی نهم خیلی سبز " تدوین این اثر در راستای اهداف نظام آموزشی صورت گرفته است و در طراحی سوال ها و تمرین ها شیوه نوین یاددهی و یادگیری منظور شده است " کتاب کار عربی نهم  نشر خیلی سبز مطابق کتاب درسی می باشد و  از ده درس تشکیل شده است. از آنجا که شیوه کتاب درسی عربی پایه نهم ، متن محوری است ، در کتاب کار عربی نهم نشر خیلی سبز قواعد به زبانی ساده و بیانی مختصر شرح داده شده است. ** ساختار کتاب: برای تقویت پایه درسی و استحکام بخشیدن به یادگیری ، مطالب اساسی هر درس با یک موضوع یا معنای یک یا چند واژه به صورت های مختلف چندین بار در درس های بعدی تکرار و تمرین شده است. هر درس کتاب کار عربی نهم نشر خیلی سبز دارای تمرین هایی به شکل های مختلفی می باشد. برای هر بخش ، یک آزمون تستی ده سواله هم وجود دارد. کتاب کار عربی نهم نشر خیلی سبز  دارای آزمون میان ترم اول و میان ترم دوم و آزمون ترم اول و ترم دوم می باشد. محوریت کتاب کار عربی نهم  نشر خیلی سبز ، کتاب حل تمرین می باشد و فاقد پاسخنامه می باشد. کتاب کار عربی نهم نشر خیلی سبز تماما رنگی می باشد. مولف کتاب کار عربی نهم آقای حبیب الله درویش و در نشر خیلی سبز  به چاپ رسیده  است. کتاب کار عربی نهم نشر خیلی سبز دارای  134 صفحه و در قطع رحلی منتشر شده است. **گزیده ای از ویژگی هی کتاب: ویژه پایه نهم کتاب کار عربی نهم  نشر خیلی سبز مطابق کتاب درسی می باشد . از  ده درس تشکیل شده است . از آنجا که شیوه کتاب درسی عربی پایه نهم ، متن محوری است ، در کتاب کار عربی نهم نشر خیلی سبز  قواعد به زبانی ساده و بیانی مختصر شرح داده شده است. برای تقویت پایه درسی و استحکام بخشیدن به یادگیری ، مطالب اساسی هر درس با یک موضوع یا معنای یک یا چند واژه به صورت های مختلف چندین بار در درس های بعدی تکرار و تمرین شده است. هر درس کتاب کار عربی نهم نشر خیلی سبز دارای تمرین هایی به شکل های مختلفی می باشد. برای هر بخش ، یک آزمون تستی ده سواله هم وجود دارد. کتاب کار عربی نهم نشر خیلی سبز دارای آزمون میان ترم اول و میان ترم دوم و آزمون ترم اول و ترم دوم می باشد. محوریت کتاب کار عربی نعن نشر خیلی سبز ، کتاب حل تمرین می باشد و فاقد پاسخنامه می باشد. کتاب کار عربی نهم نشر خیلی سبز تماما رنگی می باشد. دارای  134 صفحه و در قطع رحلی منتشر شده است.خطاب به معلمان : معلمان گرامی ؛ کتاب فوق با داشتن انواع نمونه سوالات به شکل های گوناگون و مختلف مطابق با کتاب درسی؛ مناسب برای کار در منزل و تکلیف می باشد.
ویژگی محصول
نظر کاربران :
اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب کار عربی نهم خیلی سبز" می نویسد