درباره کتاب علوم پیشتاز پنجمکتاب علوم  پیشتاز پنجم  دارای درسنامه کامل و مفهومی می باشد همچنین مطابق کتاب درسی به همراه نکته های تکمیلی  می باشد. که  تمام ابعاد کتاب درسی را پوشش می دهند . در انتهای هر درس  سوالات تشریحی به شکل های گوناگون  و سوالات تستی به همراه پاسخ نامه کامل وجود دارد.** ساختار کتاببخش پاسخنامه تشریحی بسیار کاملی را داراست .کتاب علوم پیشتاز پنجم  نشر خیلی سبز دارای  12 درس می باشد. هر درس کتاب علوم پیشتاز پنجم با درسنامه آغاز می شود سپس انواع سوالات تشریحی – پاسخ کوتاه – جای خالی – صحیح غلط - سوالات تستی  را شامل می شود در انتهای هر فصل پاسخ نامه ها وجود دارد. آزمون نیمسال اول  و نیمسال دوم به همراه پاسخ تشریحی و بارم بندی مشخص شده وجود دارد تا دانش آموزان عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند. کتاب علوم پیشتاز پنجم  نشر خیلی سبز شامل 160  صفحه در قطع رحلی  منتشر شده است. مولفان  کتاب  علوم پیشتاز پنجم آقای توحید شکری  و در نشر خیلی سبز به چاپ رسیده است.** ویژگی های کتاب مناسب برای پایه پنجم دارای درسنامه کامل و نکته های تکمیلی می باشد. دارای پرسش های تشریحی به شکل ها و تیپ های مختلف است .  بخش مجزایی برای  پرسش های تستی را دارد. پاسخنامه تشریحی بسیار کاملی دارد . کتاب علوم پیشتاز  پنجم نشر خیلی سبز دارای  12 درس می باشد. آزمون نیمسال اول  و نیمسال دوم به همراه پاسخ تشریحی و بارم بندی مشخص شده وجود دارد. شامل 160 صفحه در قطع رحلی  منتشر شده است.  خطاب به والدین :کتاب علوم پیشتاز پنجم خیلی سبز ، از آنجا که درسنامه کامل و مفهومی به همراه نکته های تکمیلی دارد ، بسیار برای دانش آموزان مناسب و مفید است . همچنین سوالات تستی و تشریحی و تفکیک کامل هر دو ، کار را برای دانش اموز راحت کرده است .
ویژگی محصول
نظر کاربران :
اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "پیشتاز علوم پنجم دبستان خیلی سبز" می نویسد