درباره ی کتاب 12 سال کنکور رشته انسانی جلد اولکتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی مناسب دانش آموزان پایه ی دوازدهم رشته ی انسانی وداوطلبان کنکور است. ** ساختار کتاب: کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی در مجموع شامل 3360 تست تالیفی یا سراسری شناسنامه دار است. کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی شامل 12 آزمون کنکور متناسب با استاندارد های کنکوراست. این کتاب قبل از هر آزمون اختصاصی، نکات مهم دروس اختصاصی آن آزمون را توضیح داده است. پاسخ کلیدی تست های کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی در انتهای کتاب آمده است. کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی دو جلدی است و جلد دوم آن شامل پاسخ تشریحی می شود. کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی برای آزمون ها، یک نمودارخودارزیابی قرارداده است تا دانش آموز تحلیل درستی از آزمون خود داشته باشد. کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی فاقد درسنامه است. کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی دارای 560 صفحه است و در قطع رحلی به چاپ رسیده است. هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش، تالیف این کتاب را بر عهده گرفته اند. جلد دوم این کتاب شامل پاسخ تشریحی تست ها می شود. در کنار پاسخ تشریحی، آدرس شماره صفحه و مبحث مورد نظر نیز بیان شده است. جلد دوم کتاب 12 کنکور انسانی 272 صفحه است و در قطع رحلی به چاپ رسیده است. ** گزیده ای از ویژگی های کتاب: کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی مناسب دانش آموزان پایه ی دوازدهم رشته ی انسانی و داوطلبان کنکور است. کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی در مجموع شامل 3360 تست تالیفی یا سراسری شناسنامه دار است. کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی فاقد درسنامه است. کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی شامل 12 آزمون کنکور متناسب با استاندارد های کنکور است. این کتاب قبل از هر آزمون اختصاصی، نکات مهم دروس اختصاصی آن آزمون را توضیح داده است. پاسخ کلیدی تست های کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی در انتهای کتاب آمده است. کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی جلد دوم نیز دارد و جلد دوم آن شامل پاسخ تشریحی می شود. کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی برای آزمون ها، یک نمودار خودارزیابی قرار داده است تا دانش آموز تحلیل درستی از آزمون خود داشته باشد. کتاب 12 کنکور رشته ی انسانی ویژه ی دوران جمع بندی دارای 560 صفحه است و در قطع رحلی به چاپ رسیده است. جلد دوم کتاب 12 کنکور انسانی، 272 صفحه است و در قطع رحلی به چاپ رسیده است. هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش، تالیف این کتاب را بر عهده گرفته اند.
ویژگی محصول
نظر کاربران :
اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "12 سال کنکور رشته انسانی جلد اول" می نویسد