بسته کتاب‌های کودک و نوجوان

شناخت صحیح نیازهای آموزشی کودکان و نوجوان در سنین مختلف رشد و پاسخ مناسب برای آن، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین می‌باشد. از بعد دیگر، تامین منابع مناسب و جذاب برای این دسته از خواسته‌ها نیز اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند. بدین معنی که اگر منابع آموزشی گلچین شده متناسب با فرآیند نوین آموزشی در اختیار این سنین قرار گیرد، آنگاه در واقع لذت ناب یادگیری به ایشان اعطا شده است و می‌توان حس وابستگی به یادگیری را در این سن پایه‌گذاری کرد.

انتشارات میچکا و مبتکران سال‌های متمادی در حال تدوین منابع مناسب برای این رده سنی می‌باشند. کتاب‌های پرفروش این دو ناشر در حوزه کودک و نوجوان گواه این موضوع است.

مجموعه ویستور برای اولین بار "بسته تابستان کودک و نوجوان" را از این دو ناشر تهیه و عرضه می‌کند. این بسته شامل کتاب‌های داستانی رده سنی الف الی هـ بوده و منبع مناسبی جهت یادگیری و آموزش مناسب در قالب داستان های جذاب می‌باشد.

کتاب‌های تابستان کودک و نوجوان
بسته سنی 3 الی 6 سال
بسته سنی 7 الی 9 سال
بسته سنی 10 الی 12 سال
بسته سنی 13 الی 15 سال